Hello Kitty سفیر ویژه سال جهانی توسعه گردشگری پایدار 2017 منصوب شد

فرداد پرواز

11 آذر 1396


سازمان ملل متحد سال 2017 را سال جهانی توسعه پایدار گردشگری و سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ، دبیر کل دکتر طالبی ریفی تعیین کرده است. UNWTO و سانریو توافقنامه ای را امضا کردند که Hello Kitty را به عنوان سفیر ویژه سال جهانی تعیین می کند.شخصیت شناخته شده Sanrio، Hello Kitty، کمپین سال سفر را تبلیغ خواهد کرد. لذت بردن.

Hello Kitty در یک ویدیو از مردم دعوت به سفر، گفت: سفر ما ذهن و قلب ما را باز می کند و اجازه می دهد تا ما را ببینید که چگونه ما برابر است. لذت بردن. احترام به ویژه برای IY2017 ثبت شده است.

Hello Kitty از حمایت از UNWTO ،با حمایت های خود در ارتباط با پیام های IY2017 تا حد امکان، و نیز برجسته کردن نقش گردشگری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) با مخاطبان جهانی، حمایت خواهد کرد.ویدیو که قبلا در فرودگاه نارتیا، ژاپن نیز نشان داده شده است، نیز در وب سایت و کانال های رسانه های اجتماعی سال بین المللی منتشر خواهد شد.


http://media.unwto.org