gategroup برنامه های شناور در بازار سخت را رها می کند

فرداد پرواز

7 فروردین ماه


شرکت gategroup برگزاری یک طرح اخیرا اعلام کرده است که به دنبال ارائه عمومی عمومی است.این شرکت با همکاری سهام HNA Group خود، قبلا گفته است که دیگر نمی خواهد سهم خود را در شش بورس سوئیس به دلیل "شکاف ارزیابی" در شرایط فعلی بازار، لیست کند."ما همچنان به اجرای استراتژی Gateway 2020 خود ادامه خواهیم داد، که به عنوان رهبر بازار به عنوان مدیرعامل بازار تعیین شده است و ما را در دو سال گذشته به دو برابر افزایش داد.خاویر روسنیول، مدیر اجرایی گفت: "ما همچنان متعهد به ادامه تولید ارزش برای مشتریان و سهامدارانمان هستیم."gategroup یک شرکت پذیرایی هوایی، خرده فروشی در منزل و ارائه دهنده خدمات مهمان نوازی است.