gaistroup برگزاری نشست 30 ساله را با خطوط هوایی Asiana Airlines امضا می کند

فرداد پرواز

24 دی 1396


شرکت gategroup Holding با قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت هواپیمایی Asiana، یک شرکت هواپیمایی پیشرو بین المللی جمهوری کره وارد شده است.این توافقنامه یک همکاری استراتژیک در دراز مدت ایجاد کرده و موقعیت شرکت را در فرودگاه Incheon، یکی از سریعترین و بزرگترین مراکز در آسیا در جهان برای مسافران بین المللی، تقویت می کند.این شرکت مشترک Gategroup را به عنوان تنها اقامت در خطوط هوایی برای هواپیمایی Asiana در فرودگاه Incheon قرار خواهد داد و مسافرانی که به مقصد آسیا، استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی پرواز می کنند، به عنوان بخشی از مشارکت، شرکت gategroup نیز در 30 سال آینده، خطوط هوایی Asiana را در فرودگاههای کلیدی کره ای به کار خواهد گرفت.


reakingtravelnews.com