flynas چهار مقصد جدید را برای فصل تابستان اضافه می کند

18 اردیبهشت 1397

flynas اعلام کرده است که راه اندازی پروازهای مستقیم به تفلیس در گرجستان، وین در اتریش، باکو در آذربایجان و آتن در یونان است.این مرحله بخشی از استراتژی گسترش پرواز برای سال 2018 است که هدف آن رسیدن به مقصد های بسیاری است که ممکن است پروازها به این مقصد ها در تاریخ 8 ژوئن با سه بار پرواز در هر هفته به هر مقصد راه اندازی می شود و برای رزرو از طریق تمام سیستم عامل های رزرو استفاده می شود.

http://www.breakingtravelnews.com