شناسه FAN یا FAN ID

فرداد پرواز

FAN ID چیست ؟

به درخواست مقامات روسیه، تمام هواداران شرکت کننده در مسابقات جام جهانی 2018 FIFA باید شناسه FAN درخواست کنند - سند هویت رسمی طرفداران. هواداران ترغیب می شوند تا در اسرع وقت پس از دریافت ایمیل تأیید بلیط خود، برای این سند رایگان درخواست کنند.

شناسه FAN و بلیط معتبر برای هواداران لازم است تا بتوانند به استادیوم جام جهانی 2018 FIFA وارد شوند. داشتن شناسه FAN طرفداران خدمات ارائه شده از سوی کشور میزبان، مانند ورود بدون ویزا به فدراسیون روسیه، و استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی در مسابقات است.

شناسه FAN یک سند است که همه تماشاگران مسابقات جام جهانی 2018 FIFA باید هنگام ورود به استادیوم در دست داشته باشند.

* راحتی و ایمنی در ورزشگاه

* ورود بدون ویزا به فدراسیون روسیه با FAN ID

* استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی


چگونه کار می کند؟

1.خرید یک بلیط برای جام جهانی 2018 FIFA

2.ثبت نام در وب سایت و دریافت تایید

3.شما می توانید یک شناسه FAN را از طریق پست یا یکی از مراکز توزیع شناسه FAN خود دریافت کنید

4.شناسه FAN را با خود به ورزشگاه ببرید و از مسابقه لذت ببرید.