اکتبر 2017 CEE راه را برای رشد هتل GOPPAR برای هتل ها در اروپا فراهم می آورد

فرداد پرواز

12 آذر 1396


هتل ها در اروپای مرکزی و شرقی به عنوان یکی دیگر از ماههای رشد GOPPAR برای هتلها در اروپا منجر شده است، که به برآوردهای جدیدترین نظرسنجی در سراسر جهان از خدمات کامل در سال 2017 کمک کرده است. هتل ها از HotStats می باشند.

در سراسر منطقه رشد RevPAR یک بار دیگر افزایش یافته است در سال گذشته افزایش در نرخ متوسط ​​به دست آمده، که رشد 4.8٪ سال گذشته به 165.28 €، رشد نیز در اتاق اشغال، اما در خاموش شدن بیشتر 0.5 درصد، تا 76.6 درصد برای ماه.اعتماد کنونی بخش کسب و کار در رشد نرخ های بخش تجاری هتل ها در اروپا، که شامل افزایش سالیانه در کنفرانس مسکونی (+ 2.3٪) و بخش تجاری (+ 8.0٪) است، منعکس شده است.افزون بر این، افزایش تنشهای فردی (+ 12.0٪) و اوقات فراغت گروهی (+ 12.1٪)، نشان دهنده سلامت جسمانی فعلی صنعت گردشگری در سراسر منطقه است.


www.traveldailynews.com