Wizz Air ایجاد پایگاه در وین پیش از فصل تابستان

فرداد پرواز

24 دی 1396


Wizz Air اتریش را به عنوان 44 کشور در شبکه خود با ایجاد عملیات پایه در فرودگاه وین اظهار خواهد کرد. Wizz پایه اتریش خود را با یک هواپیما ایرباس A320 در ماه ژوئن باز خواهد کرد، که پس از آن قرار است دو هواپیمای ایرباس A321 اضافی در ماه نوامبر به بهره برداری برسد.این رشد پایگاه Wizz Air در وین در مجموع 17 مسیر جدید از پایتخت اتریش در سال 2018 را فعال خواهد کرد.این شرکت در اظهارنامه ای با عنوان "سرمایه گذاری Wizz Air از 331 میلیون دلار و 120 مشاغل مستقیم جدید با ایجاد خطوط هوایی ایجاد خواهد شد.عملیات شرکت هواپیمایی نیز به اقتصاد محلی حمایت از شغل در صنعت حمل و نقل هوایی، مهمان نوازی و صنعت گردشگری. کمک خواهد کرد.


http://www.breakingtravelnews.com