UNWTO و کمیسیون اروپا به اهمیت TSA برای اندازه گیری تاثیرات اقتصادی

فرداد پرواز

23 آذر 1396


به عنوان بخشی از رویدادهای مرتبط با سال جهانی بین المللی گردشگری توسعه پایدار در سال 2017 و در چارچوب همکاری بین UNWTO و DG GROW، دو مؤسسه کارگاه آموزشی "سنجش ​​تأثیر اقتصادی گردشگری در اروپا: گردشگری حساب ماهوارهای (TSA) "در همکاری با یورواستات. این رویداد که توسط DG GROW میزبانی شد، در 29-30 نوامبر 2017 در بروکسل، بلژیک برگزار شد.این کارگاه با همکاری بیش از 100 سیاست ساز (کاربران داده) و آمارگیران گردشگری و کمپین سازان TSA (تولید کنندگان داده ها) از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و COSME [1] کمک کرد تا درک بهتر و همکاری میان این سهامداران کلیدی را درک کنند.اهمیت اقتصادی گردشگری در اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای به رسمیت شناخته شده و بهتر درک شده است، تا حدی به لطف توسعه TSA در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا. مهم این است که ایجاد یکپارچگی در این موضوع داشته باشیم و امیدواریم که اتحادیه اروپا نمونه ای از این موضوع برای هدایت سایر مناطق باشد. "طالب ریفای، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت:یک حس خوشبینی برای اندازه گیری گردشگری و TSA در اروپا بوجود آمد، در کنار درک اینکه TSA فراتر از یک تمرین فنی است، تلاش بسیار استراتژیک برای بخش گردشگری است.


http://www2.unwto.org