UNWTO نقش رسانه ها را به عنوان طرفداران گردشگری حیات وحش ترویج می کند

فرداد پرواز

21 آذر 1396


تقریبا 30 روزنامه نگار در کاانان، بوتسوانا برای بحث در مورد نقش رسانه ها در حمایت از گردشگری پایدار و حفاظت از حیات وحش به عنوان مهم ترین دارایی خود را تشکیل می دهند. این رویداد بخشی از برنامه UNWTO / Chimelong است که حیات وحش را به عنوان کلید محرک توسعه گردشگری ترویج می کند.روزنامه نگاران بین المللی و محلی از رسانه های مشهور * یک کارگاه آموزش رسانه ای در Kasane در بوتسوانا را به منظور ارتقاء دانش خود در زمینه گردشگری پایدار و حیات وحش و انجام کار و سهم خود در این زمینه تحلیل کرده اند. این کارگاه بخشی از فعالیت برنامه UNWTO / Chimelong است که در اوایل سال 2017 آغاز شد و شامل ایجاد ظرفیت، آموزش و اقدامات حمایت در زمینه گردشگری پایدار و حیات وحش است.


http://media.unwto.org