UNWTO با وزیر گردشگری در تماس با رهبران گروه 20 برای اولویت دادن به گردشگری است

10 اردیبهشت 1397

مادرید اسپانیا 18 آوریل 2018 - سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به وزیران گردشگری نشست های اقتصاد بین الجزایر در بوئنوس آیرس ملحق شد و از رهبران گروه 20 خواست تا گردشگری خود را در برنامه خود برای ظرفیت شغل های بیشتری و بهتر ایجاد کنند. در دیدار با رئیس جمهور آرژانتین Mauricio Macri و رئیس فعلی G20، دبیر کل سازمان ملل متحد، زوراب پولیلیکاسویلی، تاکید کرد که ظرفیت گردشگری برای ایجاد شغل و نیاز به پیشبرد سازگاری این بخش با تحول دیجیتال است. هشتمین نشست وزرای گردشگری کشورهای G20 در بوینس آیرس در تاریخ 17 آوریل تحت ریاست آرژانتین G20 با تمرکز بر آینده کاری - نقش برجسته گردشگری در توسعه پایدار: راننده اشتغال برگزار شد.

با توجه به اولویت های رژیم گروه 20 در آرژانتین، که شامل "آینده کار" است، جلسه تمرکز بر چگونگی گردشگری می تواند نوآوری و فن آوری را در بر بگیرد، توسعه مهارت های جدید را برای ایجاد شغل مناسب و معقول ایجاد می کند.

http://www2.unwto.org