UNWTO از طریق اندازه گیری بهتر از توسعه گردشگری در آفریقا حمایت می کند

فرداد پرواز

02 اسفند 1396


در تلاش برای بهتر اندازه گیری رشد و توسعه گردشگری در آفریقا، UNWTO توافقنامه همکاری با شرکت توسعه گردشگری نیجریه را برای تقویت سیستم ملی آمار گردشگری نیجریه و توسعه یک حساب ماهواره ای گردشگری امضا کرد.

UNWTO متعهد به توسعه اندازه گیری های گردشگری برای ارتقاء دانش بخش است، نظارت بر پیشرفت، ارزیابی تاثیر، ترویج مدیریت نتایج متمرکز و برجسته کردن مسائل استراتژیک برای اهداف سیاسی.

به مناسبت جلسه بین دبیر کل سازمان ملل متحد و زوراب پولیلیکاچویلی و وزیر اطلاعات و فرهنگ نیجریه، آقای لای محمد، توافق برای میزبانی نشست شصت و یکم کمسیون یوویو برای آفریقا و سمینار " آمار گردشگری: کاتالیزور توسعه "در پایتخت نیجریه، ابوجا، از تاریخ 4 تا 6 ژوئن 2018 امضا شد.


https://www.traveldailynews.com