UNICEO یک همکاری بزرگ با Marriott را اعلام کرد

فرداد پرواز

23 بهمن 1396


Marriott International در حال حاضر شروع به فعالیت در UNICEO ، همکاری جهانی و حمایت از فعالیت های انجمن غیر انتفاعی مستقر در ژنو خواهد کرد. این قرارداد به Marriott International کمک می کند موقعیت خود را در جلسه و رویدادها یک اولویت استراتژیک برای شرکت هتل پس از ادغام اخیر خود با Starwood تشکیل دهد. با همکاری UNICEO Marriott International دسترسی مستقیم به تصمیم گیرندگان ارشد را برای رویدادهای شرکت های بزرگ بین المللی دریافت خواهد کرد.


https://www.traveldailynews.com