Tranzeet DXB به گزینه های ناهار خوری در فرودگاه بین المللی دبی می پیوندد

فرداد پرواز

28 فروردین ماه


رضایت خاطر اینکه آخرین لحظه دلمشغولی طعم دبی درست قبل از پریدن با یک هواپیما، بسیار آسان است زیرا فرودگاه دبی با Tranzeet DXB باعث ایجاد خانواده خوشحال می شود .مسافران اکنون می توانند طعم جایی که در جهان هستند در فرودگاه بین المللی دبی که بسیار سرگرم کننده است، با گزینه ای که می توانید یک آب میوه یا شیرینی پاستاریم را بچرخانید و یا بنشینید، استراحت کنید و غذای آمریکایی را با طعم عربی بخورید.ارائه در ترمینال 3، کنفرانس B در فرودگاه بین المللی دبی، رستوران برای حمایت از فرودگاه برای جلب مشتری طراحی شده است.این که آیا یک شام کامل با خانواده و یا یک گزینه گشت و گذار بین پرواز، غذا بخشی جدایی ناپذیر از زمان صرف شده در هر فرودگاه است و در DXB آن را در حال تحول برای ارائه انتخاب گسترده تر برای میلیون ها مشتری.Tranzeet DXB را می توان در کنفرانس B پیدا کرد، نزدیک به دروازه B7 و از اولین رستوران های جدید هیجان انگیز در فرودگاه است.