Swedavia همکاری Wi-Fi فرودگاه با Aptilo را گسترش می دهد

فرداد پرواز

18 بهمن 1396


Swedavia با استفاده از Aptilo SMP به عنوان سرویس مدیریتی برای ایجاد یک شبکه Wi-Fi مهمان قابل اعتماد می باشد. Aptilo SMP یک سیستم حامل برای مدیریت و کسب درآمد از شبکه Wi-Fi در مقیاس بزرگ است. Swedaviaقرارداد ده ساله خود را با Aptilo Networks را برایتأمین سرویس Wi-Fi حامل برای تمامی فرودگاههایدولتی سوئد گسترش داده است. این افزونه برای سه سال دیگر استفاده از Aptilo Service Management Platform (SMP) به عنوان یک سرویس مدیریت شده است. با Aptilo، Swedavia Wi-Fi از سال 2005 تجربه نزولی را تجربه کرده است.


https://www.traveldailynews.com