Star Alliance پلت فرم خدمات دیجیتال را با Accenture ایجاد می کند

فرداد پرواز

23 بهمن 1396


Star Alliance یک سرویس دیجیتال سرویس (DSP) است و به عنوان اولین قدم برای افزایش کلی سرویس های دیجیتال و تلفن همراه ارائه شده به مشتریان که در سراسر 28 شرکت هواپیمایی Star Alliance عضو شده است، راه اندازی کرده است. این پلت فرم در ارتباط با شرکت خدمات حرفه ای خدمات جهانی Accenture به عنوان بخشی از استراتژی اتحادیه برای بهبود بیشتر سفر مشتری طراحی و اجرا شد. DSPمی تواند اطلاعاتی را که توسط یک شرکت هواپیمایی یا منبع شخص ثالث به دست آورده می شود، جمع آوری کند و آن را در اختیار همه اعضا قرار دهد و آنها را قادر به ساختن آن در برنامه های کاربردی دیجیتال خود می کند. هدف بلند مدت این است که مشتریان بتوانند از وب سایت یا برنامه تلفن همراه هواپیمایی عضو استفاده کنند تا تمام اطلاعات مورد نیاز برای سفر در چندین شرکت هواپیمایی عضو ستاره را بدست آورند.


https://www.traveldailynews.com