SITA برای حفظ هواپیمای ایرباس A350 ایرباس موریتیو، به سیستم های اصلی بر روی زمین وصل شده است

فرداد پرواز

23 بهمن 1396


SITA در حال ارائه اتصال بی سیم در زمین به ناوگان جدید هواپیما ایرباس A350 هوا موریتیوس است، نگه داشتن هواپیمای نسل جدید متصل به سیستم های حیاتی پایه بدون توجه به جایی که پرواز می کنند.در اکتبر سال 2017، Air Mauritius اولین نسل جدید هواپیمای ایرباس A350 را معرفی کرد. انتظار میرود طی چند سال آینده به ناوگان بپیوندند. ایرباس A350 یکی از پیشرفته ترین هواپیما است که امروزه پرواز می کند. این یک پیچیدگی منحصر به فرد با مبادله داده های بزرگ را در پروتکل منحصر به فرد خود به ارمغان می آورد .


https://www.traveldailynews.com