Ryanair قوانین را بار دیگر در سال جاری تغییر میدهد - برای کاهش تاخیرها

23 دی 1397

خطوط هوایی ادعا می کند که این تغییرات تاخیر های پرواز را کاهش می دهد. از ژانویه، Ryanair خط مشی خود را تغییر داده است که مسافران با یک کیسه بزرگ دیگر باید آنها را به جایگاهی که در آن نگه داشته شوند، بیاورند. امیدوار بود که تاخیرهای ناشی از افرادی که در تلاش برای پیدا کردن فضایی برای چمدان خود در قفسه های سرنشین هستند، را کاهش دهد. این کار تاثیری نداشته است، زیرا 120 کیسه باید در دروازه برای هر پرواز که وقت گیر است نشان داده شود.

Ryanair می گوید که این اقدام جدید باید "سرعت سوار شدن" را افزایش دهد. این شرکت هواپیمایی ادعا می کند که آنها "انتظار ندارند پول بیشتری بپردازند".