Ryanair شکایت رسمی در مورد کنترل ترافیک هوایی در Stansted

فرداد پرواز

Ryanair اطلاعاتی را که شركت هواپیمایی نشان می دهد نشان می دهد و فرودگاه لندن استنسد منتشر می كند، توسط سازمان ارائه كنترل ترافیک هوایی بریتانیا، NATS مورد تبعیض قرار می گیرد. در همان زمان، کمپانی کم هزینه می گوید هیترو به درمان ویژه ای نیاز دارد و گتویوک نیز ترجیح داده می شود.بر اساس آمار موجود از CAA، فرودگاه استنسد 52 درصد از تمام تاخیر های کنترل ترافیک هوایی در ناحیه لندن را که ناشی از NATS از ژانویه تا مارس سال جاری است رنج می برد. در طی مدت مشابه، هیترو (که سه بار ترافیک دارد) دقیقا صفر درصد از تأخیرات NATS را داشت و فقط 10 درصد گاتوکی بود. همانطور که Ryanair به شدت به استنسد متعهد است، حامل استدلال می کند که به طور ناعادلانه جریمه می شود

پتر بللو، مدیر عامل اجرایی Ryanair، گفت: "Ryanair و Stansted به وضوح توسط شرکت هواپیمایی ایرباس ایرلند تحت کنترل NATS حمل و نقل هوایی مورد تبعیض قرار گرفته است. "استنستد 52 درصد از تمام تاخیرهای NATS در سه ماهه اول داشت، در حالی که هیتروه صفر درصد (و گاتوکی تنها ده درصد) غیر قابل اثبات است. "این اختلالها ناعادلانه و غیرقابل قبول هستند و ما از اداره حمل و نقل بریتانیا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار اقدام فوری برای اطمینان از اینکه NATS به طور کامل کار می کند و به طور مناسب در هر فرودگاه لندن رفتار می کند."وی افزود: "NATS کارکنان کافی ندارند.

"Ryanair امروز شکایت رسمی خود را به کمیسیون اروپا و CAA بریتانیا در مورد این تبعیض آشکار در برابر فرودگاه استنست و Ryanair شکایت می کند."

Ryanair اضافه کرد که درنتیجه کمبود نیروی انسانی کنترل ترافیک در انگلستان و خرابی های مدیریتی مجبور شد که صدها پرواز را لغو کند.