Ryanair خدمات اول را از Exeter راه اندازی می کند

فرداد پرواز

22 شهریور 97


Ryanair اولین پرواز خود را از فرودگاه اکسیر، آخرین فرودگاه جدید خود نشان داده است. سه مسیر جدید - به مالاگا، مالتا و ناپل - در ماه آوریل به عنوان بخشی از برنامه تابستانی کم هزینه ارائه خواهد شد. رابین کلی، سخنگوی Ryanair، گفت: "ما خوشحالیم که اعلام کرد که کرایه های کم هزینه Ryanair به اکستر، جدیدترین فرودگاه ما و 21st در انگلستان وارد شده اند."سه مسیر جدید ما به مالاگا، مالتا و ناپل در تابستان سال 2019 آغاز می شود که هر دو دو بار در هفته فعالیت می کنند و حصول اطمینان از اینکه مشتریان منطقه دون می توانند پروازهای ارزان قیمت را به خورشید رزرو کنند." در مجموع، شرکت هواپیمایی شش بار در هفته پرواز خود را از فرودگاه ارائه می دهد و حداکثر 80،000 مشتری را استقبال می کند.

مدیر متشکل از فرودگاه اکستر، مت روچ، گفت: "این یک اعتبار قابل توجهی از اعتماد به نفس در رشد مداوم فرودگاه Exeter می باشد و ما بسیار خوشحالیم که برای اولین بار از Ryanair استقبال می کنیم. "این مسیرها مقصد های محبوب هستند و مشتریان را حتی بیشتر انتخاب می کنند و ارتباطات بیشتری از فرودگاه محلی خود دارند."