RMS سنت هلنا برای زمان نهایی به مقصد می رسد

فرداد پرواز

29 بهمن 1396


RMS سنت هلنا، با مهربانی به عنوان RMS شناخته می شود، پس از 27 سال خدمات اختصاص داده شده به ساکنان جزیره، خروج عاطفی از جزیره سنت هلن را زودتر کرد.

خروج RMS به دنبال یک برنامه مستعمره مستطیلی Helenian از رویدادهای وفاداری بود.

ساکنان جزیره از صدها نفر برای گفتن خداحافظی خود به خدمه و کشتی آمدند.

این برنامه در روز سه شنبه با یک سرویس ویژه شکرگزاری در کلیسای سنت جیمز آغاز شد.

فرماندار لیزا فیلیپس در روز 9 فوریه یک تعطیل عمومی اعلام کرد و بسیاری از مردم از این فرصت استفاده کردند تا برای جشن های خداحافظی اصلی در ساحل جمع شوند، در حالی که کسانی که به اندازه کافی خوش شانس بودند تا بتوانند فضایی را در روز افتتاحیه RMS ببینند و قادر به دیدن کارها بودند از یک کشتی برای آخرین بار.


http://www.breakingtravelnews.com