RGE افتتاح دفتر لندن

فرداد پرواز

17 بهمن 1396


RGE، سازمان آژانس مدیریت رویدادهای ورزشی در حال رشد سریع، در ماه ژانویه 2018 به طور رسمی درب های جدید خود را در لندن باز کرد. جورج Pollington مدیر عامل شرکت RGE، رهبر مدیریت رویداد جهانی با بیش از 25 سال تجربه در پشت نام خود، به انگلیسی بازگشته است . RGEدر ابتدای سال 2016 با دفاتر در سانفرانسیسکو و شیکاگو راه اندازی شد، RGE تحت رهبری Pollington همراه با یک شبکه جهانی از کارشناسان موضوع و هیئت مشاوران است.


https://www.traveldailynews.com