RDB درآمد MICE بیشتری را در سال 2018 به ارمغان می آورد

فرداد پرواز

10دی 1396


بیش از 45 کنفرانس برای 2018 تأیید شده است که بین آنها 25 کنفرانس بزرگ است. اینها شامل نشست سران کشاورزی آفریقا (AGRIVIVE)، مجمع عمومی حاکمیت بنیاد Mo Ibrahim ، نشست سران افغانی و آیندۀ سرمایه گذاری آفریقا است که در آوریل و مه 2018 برگزار می شود.

یکی از دلایل افزایش درآمد گردشگری در رواندا Rwanda، تمرکز بر روی جلسات، مشاغل، کنفرانس ها و رویدادها (MICE) است. RDBتایید می کند که رفتن به جلو؛ کشور خود را به عنوان یک مقصد اصلی برای گردشگری، کنفرانس و مقصد ملاقات در آفریقا قرار خواهد داد.


http://www.newtimes.co.rw