Premier travel در فرودگاه Budapest Airport

فرداد پرواز

17 بهمن 1396


Budapest Airport خدمات VIP جدیدی را ارائه می دهد که منحصر به فرد، آرامش، آسایش را ارائه می دهد . همه چیز برای مسافران با استانداردهای Premier travel است. مسافرانی که خواهان سبک و لوکس اند، در صندوق VIP جدید در Terminal 2A در دروازه مجارستان واقع شده اند، می توانند خدمات شخصی فرودگاه بوداپست را تأمین کنند که توسط شریک فرودگاه Cavok Aviation اداره می شود.در طول چند سال گذشته، به طور مداوم خدمات کلیه مشتریان در فرودگاه Budapest Airport ارتقا پیدا کرده است .


https://www.traveldailynews.com