La Verne Fire، Pomona business help یک گروه از خانواده ها کریسمس را جشن می گیرند

فرداد پرواز

29 آذر 1396


یک گروه از 15 خانواده روز یکشنبه با دیدار از سانتا کلاوس Santa Claus که با غذا و هدیه وارد شده بود شگفت زده شد.این دیدار با کمک دیوید کاستانون David Castanon، آتش نشانی La Verne Fire Department آتش نشانی بازنشسته La Verne، و صاحبان شرکت ساندویچ Old Stump در شمال Pomona برگزار شد.او گفت که با کمک فروشگاه Vons ،Vons grocery فروشگاه های مواد غذایی در La Verne و La Verne-based ، بسته های مواد غذایی جمع شده اند که به خانواده ها اجازه می دهد تا شام کریسمس داشته باشند.


https://www.sgvtribune.com