Pinarayi خواستار مشارکت عمومی در گردشگری است

فرداد پرواز

29 آذر 1396


پینارای ویجایان، وزیر امور خارجه، برای توسعه یک فرهنگ گردشگری، شامل مشارکت عمومی برای بهبود چشم انداز های کرالا به عنوان یک مقصد گردشگری شده است.وزیر امور خارجه جوایزی در خصوص گردشگری اعطا کرده است،برنده جایزه گزارش مربوط به گردشگری در رسانه های چاپی، راجان M. توماس (Malayala Manorama) جایزه بهترین عکاسی در بخش گردشگری را به دست آورد، Manorama Traveler بهترین جایزه نشریات مرتبط با گردشگری و Mathrubhumi Printing & انتشارات برنده جایزه بهترین پروژه نوآورانه در بخش گردشگری شد. بیشترین استفاده نوآورانه از جایزه فن آوری اطلاعات به انجمن سانچاری فیس بوک و Chalukya Grace برگزار شد و جایزه بهترین شیوه های درگیر در زمینه گردشگری مسئول را جلب کرد. جایزه بهترین اپراتور گردشگری ماجراجویی به Kalypso Adventures، جایزه بهترین باشگاه گردشگری به VHSS Darul Uloom و بهترین هماهنگ کننده دانشجویی جایزه باشگاه گردشگری به Aiena Varghese شد.


http://www.thehindu.com