Northwest CT Chamber سفرهای سال 2018 را ارائه می دهد

فرداد پرواز

27 آذر 1396


ماجراجویی درونی خود را در آفریقای جنوبی تحریک کنید! ازیوهانسبورگ Johannesburg برای یک سافاری safari در Kruger National Park پارک ملی Kruger، یکی از پناهگاه های بازی های پیشرو در آفریقا که بیش از 7،700 مایل مربع از زمین بین رودخانه Crocodile River در جنوب و Limpopo در شمال را پوشش می دهد، تعیین شده است. همچنین دارای بیشترین تنوع گونه ای در آفریقا با بیش از 140 گونه پستاندار ساکن، از جمله Big Five :شیر، فیل، پلنگ، بوفالو و راینو است.


http://www.registercitizen.com