Munich Airport مرکز مبارزه با جرایم اینترنتی را ایجاد می کند

فرداد پرواز

17 بهمن 1396


Munich Airport فصل جدیدی را در فعالیت های امنیتی IT باز کرده است. در این مراسم امروز، فرودگاه Information Security Hub (ISH) را آغاز کرد که یک مرکز صلاحیت است که متخصصین IT با شرکت عامل فرودگاه (FMG) با کارشناسان صنعت حمل و نقل اروپا همکاری خواهند کرد تا راهکارهایی برای دفاع از حملات سایبری جدید مبارزه با جرایم اینترنتی است. با گسترش دیجیتالی شدن در سال های اخیر، تعداد زیادی حملات بر سیستم های اطلاعاتی شرکت ها و مقامات دولتی در آلمان افزایش چشمگیری داشته است .Thomas Weyer، مدیر مالی و مدیر زیرساخت در FMG، گفت: "به عنوان یک شرکت عامل فرودگاه، ما مسئولیت عملکرد زیرساخت های حیاتی را داریم و هر روز باید برای مبارزه با حملات سایبری اقدام به مبارزه کنیم."


https://www.traveldailynews.com