Jet Airways اتصالات به شمال شرقی هند را با برنامه تابستانی تقویت می کند

فرداد پرواز

26 اسفندماه


در مرحله اول برنامه تابستانی آینده 144 بار هفتگی را معرفی خواهد کرد.برنامه جدید شامل ترکیبی از خدمات غیر متوقف می شود - چندین آنها در مسیرهای جدید و همچنین خدمات مستقیم و یک مرحله ای در جفت های جدید شهر.

به عنوان بخشی از برنامه جدید، Jet Airways ارتباط بین پایتخت هند، دهلی نو و شمال شرقی هند را تقویت خواهد کرد، از جمله پرواز بدون توقف سه بار در هفته به ایزوال و جورات و چهار بار در هفته پرواز به سیلچر از دهلی نو.این شرکت هواپیمایی نیز با ارائه خدمات بدون توقف به چهارمین بار در هفته، به همراه خدمات جدید و بدون توقف بین پونا، پاتنا، راپور و چندیگر آغاز خواهد کرد.علاوه بر این، Jet Airways برای اولین بار بین مومبای و Tiruchirapalli - معبد معروف معبد تامیل نادو و مرکز مذهبی - و همچنین یک سرویس مستقیم جدید بین Tiruchirapalli و دهلی یک سرویس روزانه بدون توقف ارائه خواهد کرد.

این شرکت هواپیمایی همچنین خدمات مستقیم و مستقیم بین بمبئی و شهرهای شمال شرقی جورات و امپال را آغاز می کند.در میان سایر پیشرفت های شبکه، تابستان 2018، Jet Airways نیز شاهد حضور شهر مقبره امریتسار با پروازهای غیر مستقیم و مستقیم از مراکز خود در بمبئی و بنگالورو برای اولین بار است.بنگالورو علاوه بر پروازهای جدید بدون توقف به شهرهای شلوغ Indore و Patna، تقویت موقعیت شهر به عنوان سومین مرکز داخلی Jet Airways بعد از بمبئی و دهلی، را مشاهده می کند. علاوه بر این، Jet Airways پاتنا را با پروازهای بدون توقف به بمبئی متصل خواهد کرد.Raj Sivakumar، معاون ارشد، برنامه ریزی شبکه و مدیریت درآمد، Jet Airways گفت: "تقاضای رو به رشد برای مسافرت هوایی هند، به طور فزاینده ای شاهد مهمانان سفر به بیش از یک مقصد، تقویت مدل حامل شبکه ما است."مهمانان همچنین بدون اتصال به اینترنت با حداقل توقف، بدون توجه به شهر مبدا، ترجیح می دهند."بنابراین برنامه تابستانی ما به منظور تسهیل تحولات فوق از طریق ترکیبی از خدمات جدید - بدون توقف و همچنین پروازهای مستقیم بین شهرهای در حال توسعه، کلیدی مترو و مراکز ما در بمبئی، دهلی و بنگالورو، در تلاش برای ترویج سریع تر، آسان تر و کارآمد تر حرکت مهمان در سراسر شبکه ما، هر دو پان هند و در سراسر جهان است."من مطمئن هستم که آخرین برنامه پرواز ما جت ایرلاینز را به عنوان هواپیمایی انتخابی در آسمان های هند، علاوه بر ارائه یک انگیزه خاص برای اتصال، تجارت و توسعه در هر یک از شهرهای از شمال شرقی را تقویت می کند."