JLL عملکرد هتل و شرایط سرمایه گذاری در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال 2018 را پیش بینی می کند

فرداد پرواز

9 بهمن 1396


با رشد اقتصادی ضعیف در بازارهای کلیدی، خرید بیش از حد در بسیاری از شهرهای اصلی و انتخاب بی ثباتی سیاسی، سال 2017 ،سال به چالش کشیدن برای عملکرد هتل بود.انتظار می رود که عملکرد هتل در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال 2018 به دلیل عملکرد ضعیف در سال 2017 بهبود یابد، در حالی که بخش های بودجه و متوسط بازار قوی ترین مبنای تقاضا را نشان می دهند. این، به گفته Xander Nijnens، رئیس گروه هتل و هتلداری برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا در JLL. "علاقه سرمایه گذاران در سرتاسر جهان به احتمال زیاد با جستجو برای عملکرد در یک چرخه املاک و مستغلات طولانی مدت، و همچنین تقاضا برای سرمایه گذاری در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، افزایش می یابد.


https://www.traveldailynews.com