Icelandair بالتیمور Baltimore را روی نقشه قرار می دهد و به سانفرانسیسکو San Francisco می رود

فرداد پرواز

23 دی 1396


سرویس BWI علاوه بر پروازهای فعلی Icelandair از واشنگتن-دالس خواهد بود و گزینه ها را در هنگام پرواز بین المللی از راهرو بالتیمور واشنگتن افزایش خواهد داد. Icelandair همچنین بازگشت خدمات بین المللی خود را از فرودگاه بین المللی سانفرانسیسکو (SFO) به ایسلند و فراتر از آن اعلام می کند. پرواز های فصلی در تاریخ 1 ژوئن 2018 آغاز خواهد شد. Icelandair اعلام کرد که پروازهای بین المللی خود را از فرودگاه بین المللی بالتیمور واشنگتن (BWI) به Icelandair و فراتر از آن اعلام می کند. پرواز 642 در ماه مه سال 2018 با فواصل زمانی 4 ماهه با 4 بار پرواز بدون توقف به ایسلند در روزهای دوشنبه، سه شنبه ها، جمعه ها و یکشنبه ها، و همچنین دسترسی آسان و از 25 مقصد در اروپا، آغاز خواهد شد.بیش از یک دهه از آنجا که Icelandair در عملیات BWI متوقف شده است، اما تقاضای و حمایت شدیدی برای خطوط هوایی وجود دارد که بار دیگر به Charm City بازگشته است.


https://www.traveldailynews.com