ITB Berlin بخش پزشکی را گسترش می دهد

فرداد پرواز

12 اسفند 1396


گردشگری پزشکی یکی از بازارهای آینده است: پس از گذشت موفقیت آمیز بخش مهم و سریع رشد بخش پزشکی در سال گذشته، تقاضای رو به رشد به این معنی است که مجبور به نقل مکان به سالن بزرگتر (21b) شده است. سخنرانی ها در آنجا برگزار می شود و بازدیدکنندگان می توانند اطلاعات دقیق در مورد کلینیک ها، مقصد ها و بیمه های درمانی پزشکی دریافت کنند. کنفرانس صنعت گردشگری سلامت (HTI) شریک رسمی این سالن غرفه گردشگری پزشکی است. HTI، که در سال جاری میزبانی کنفرانس ها در زاگرب و بروکسل است، متخصص در کنگره های پزشکی در سراسر اروپا است. برگزاری نخستین بار، ناهار رسانه پزشکی برگزار خواهد شد در روز چهارشنبه، 7 مارس، و پس از آن روز پزشکی ITB روز جمعه، 9 مارس برگزار می شود.گردشگری پزشکی چشم انداز وسیعی برای صنعت گردشگری جهانی ارائه می دهد. براساس آخرین گزارش های VISA و آکسفورد اقتصاد، گردش مالی فعلی در صنعت گردشگری پزشکی جهان حدود 50 میلیارد دلار است. در طول ده سال آینده، پیش بینی می شود که رشد سالانه 25 درصد باشد. افزایش بین المللی در تقاضای گردشگری پزشکی در بزرگترین نمایشگاه تجارت جهانی نشان دهنده این روند است.


https://www.traveldailynews.com