HVMG نام Suzanne Saunders را مسئول برنامه ریزی و اجرای پروژه های جدید توسعه و نوسازی اعلام کرد

فرداد پرواز

23 بهمن 1396


شرکت مدیریت منابع انسانی مهمانداری (HVMG)، یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی، مالکیت و مدیریت هتل خصوصی در آتلانتا، Suzanne Saunders معاون ارشد طراحی و ساخت و ساز را نام برد. سوندرز در نقش جدید خود مسئول برنامه ریزی و اجرای پروژه های جدید توسعه و نوسازی و همچنین برنامه ریزی و اجرای هزینه های سرمایه است. Richard Jones، معاون ارشد و مدیر عامل اجرایی HVMG گفت: با داشتن بیش از بیست و پنج سال تجربه در مدیریت ساخت و ساز تجاری در رشته های مختلف مهمان نوازی، Suzanne Saunders نامزد ایده آل برای کمک به HVMG است تا فرصت های توسعه هتل را دنبال کند. "HVMG دارای یک خط لوله قوی از پروژه های طراحی و ساخت و ساز است و من اطمینان دارم که Suzanne Saunders در پیشبرد تلاش های HVMG با نوسازی و پروژه های توسعه جدید ما کمک خواهد کرد."


https://www.traveldailynews.com