UFI اعلام "Future-Proof Exhibitions" را به عنوان موضوع اصلی کنفرانس اروپا 2018 اعلام می کند

17 بهمن 1396

PARIS - اکنون ثبت نام برای کنفرانس UFI 2018 افتتاح شده است. نمایشگاه بین المللی در ورونا، ایتالیا، از 2 تا 4 مه برگزار می شود و توسط ورنوفیر برگزار می شود. این کنفرانس رهبران صنعت را از سراسر اروپا و سراسر جهان به منظور حمایت از رویدادهای آینده، از برگزارکنندگان نمایشگاه، و همچنین محل ها و تامین کنندگان حمایت می کند.

چشم انداز صنعت نمایشگاه تغییر می یابد - نمایشگاه های تجاری سنتی به نمایشگاه ها تبدیل شده و در سال های اخیر عناصر کنفرانس و دیجیتال را برای خدمت به نیازهای در حال گسترش و تغییر مشتریان خود اضافه کرده اند. به طور موازی و با نیاز به جوامع دیجیتال برای دیدار با چهره به چهره، فرمت های هیبریدی تکامل یافته اند . جشنواره بخشی، کنفرانس گذشته، نمایشگاه بخشی.

کای هاتیندورف، مدیر عامل / مدیر عامل شرکت UFI، اظهار داشت: "کنفرانس اروپایی UFI در زمینه محتوای، شبکه ها و تجربیات ارائه شده است. برای ورونا، ما یک بار دیگر گروهی از سخنرانان را جمع آوری خواهیم کرد، که شامل استراتژی و عملیات هم می شود و جلسات خود را با زمان و فضا برای همکاری در یکی از زیبا ترین شهرهای اروپا ترکیب می کنند. "

جلسات کنفرانس بر تغییر فرمت های رویداد، در روند مداوم تحکیم در صنعت ما، در انتقال دیجیتال، نمایشگاه ها و امنیت رویداد تمرکز خواهد کرد. این برنامه ترکیبی از سخنرانی ها و پانل ها و جلسات "غواص عمیق" را فراهم می کند که در آن شرکت کنندگان می توانند در موارد جزئی بیشتر در گروه های کوچکتر مورد بررسی قرار بگیرند.

https://www.traveldailynews.com