Flybe راه اندازی جدید ‘Close to You’ بازسازی نام تجاری

فرداد پرواز

20 دی 1396


Flybe سال جدید را با تجدید نام تجاری به منظور بازتاب بیشتر میزان حضور محلی خود شروع کرد.خطوط هوایی این نام تجاری را تقویت کرده است که شامل پیام کوتاه بازاریابی ‘Close to You’ است تا بهتر از موقعیت پیشروانه خود و قصد ادامه حمل هواپیما بی نظیر به داخل و خارج از منطقه برجسته شود. Flybeبه مدت طولانی توسط مشتریان شخصی برای خدمات شخصی خود شناخته شده است.خطوط هوایی به روش های مختلف به مشتریان نزدیک تر است. Flybeبزرگترین شرکت هواپیمایی منطقه ای اروپا است و بیشتر پروازهای داخلی انگلیس را نسبت به سایر هواپیماهای دیگر انجام می دهد - 53 درصد از کل پروازهای انگلیس در سرزمین اصلی بریتانیااست.


http://www.breakingtravelnews.com