FDI Liberalized هند برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران NRI

فرداد پرواز

19 دی 1396


رئیس و مدیر اجرایی گروه بین المللی LuLu گروه بین المللی ابوظبی، دیروز در این باره گفت: FDIآزاد شده بخش های متعددی را در کشور باز کرده و موجب تقویت جریان سرمایه گذاری شده است.به گفته یک بازرگان پیشرو در هند در امارات متحده عربی، هند سیاست آزاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به خصوص در مورد مشارکت سرخپوستان غیر ساکن در اقتصاد آن کشور به عنوان سرمایه گذاران داخلی، این کشور را به عنوان یک مقصد داغ میان NRI ها تبدیل کرده است.او این اظهارات را در حاشیه ای از «مزایا و معایب پراوشیای براتیا دیویاس 2018» در سالهای 6 و 7 ژانویه در سنگاپور برگزار کرد.


http://www.moneycontrol.com/