Easyjet در حال توسعه هواپیماهای الکتریکی

فرداد پرواز

13 آبان 97


Easyjet اعلام کرده است که در حال توسعه هواپیماهای الکتریکی برای مسیرهای کوتاه مدت خطوط هواپیمایی است. این هواپیما الکتریکی 10 سال آینده رونق خواهد یافت و برای پروازهای کمتر از دو ساعت استفاده خواهد شد.

این شرکت می گوید که پرواز الکتریکی "تبدیل شدن به یک واقعیت" است و این نوآوری به این معنی است که هواپیما ساکت تر، برای محیط زیست بهتر و ارزان تر برای شرکت های هواپیمایی برای خرید و کار است.