Discover Qatar و Qatar Tourism Authority باعث افزایش تورهای شهر و بیابان می شود

فرداد پرواز

21 بهمن 1396


قطار سفرهای ترابری در حال حاضر در دسترس برای مسافران با زمان انتقال در فرودگاه بین المللی فرودگاه حمد (HIA) از 5-12 ساعت است.

Discover Qatar ، شرکت تابعه مدیریت قطار Qatar Airways، اعلام کرد انتخاب جدیدی از تورهای شهر و تورهای بیابانی برای مسافرین از طریق قطر ارائه می دهد که یکی از بهترین ارائه دهندگان گردشگری در جهان برای مسافرین حمل و نقل است.قطار به مسافرین اجازه می دهد تا با گذراندن مدت پنج تا 12 ساعت در فرودگاه بین المللی حمد (HIA)، از انتخاب های مختلفی برای کمک به تجربه قطر در هنگام توقف استفاده کنند.


https://www.traveldailynews.com