DWTC به استقبال بیش از 172000 بازدید کننده تا ژانویه 2018 می رود

فرداد پرواز

4 بهمن 1396


(DWTC) قرار است در ماه ژانویه برنامه دیگری از نمایشگاه های جدید را آغاز کند که انتظار می رود میزبان بیش از 172،000 بازدید کنندگان تجاری و 6،000 شرکت نمایشگاه باشد. این حوادث پیشرو در صنعت از مراقبت های بهداشتی و علمی، به فن آوری و طراحی، از جمله بهداشت ، بزرگترین نمایشگاه پزشکی و کنفرانس در خاورمیانه، CABSAT، Intersec، نشانه گذاری و گرافیک نمایشگاه های تصویری است.


http://gulftoday.ae