British Airways برای اضافه کردن هزینه های پایه اقتصاد به مسیرهای آتلانتیک

فرداد پرواز

13 اسفند 1396


British Airways یک قیمت پایه اقتصادی را برای رقابت در بازار بین المللی آتی به ارمغان می آورد.

BA با گفتن نروژی و تعدادی از کمپانی های کم هزینه که حضور خود را در این بخش افزایش می دهند، گفت که این گزینه های بدون چنگال را برای پروازهای خود اضافه خواهد کرد.مسافرانی که در تعرفه جدید مسافرت می کنند، صندلی های اصلی و همان غذاها یا اسنک ها را به عنوان سایر تابلوهای اقتصادی دریافت می کنند.با این حال، احتمال دارد که آنها مجبور شوند هزینه ای برای چک کردن کیسه پرداخت کنند.مسافران نیز مجبور خواهند شد که برای انتخاب صندلی هزینه پرداخت کنند.کرایه جدید در ماه آوریل در مسیرهای انتخابی راه اندازی خواهد شد.

British Airways گفت: اطلاعات بیشتر در مورد مسیرها و قیمت گذاری در دسترس خواهد بود.شرکای هواپیمایی آمریکایی، ایبریا و Finnair همچنین قیمت کرایه های بدون سرنشین را اضافه می کنند، زیرا آنها با Wow Air و سایر خطوط هوایی طولانی مدت مواجه هستند.


http://www.breakingtravelnews.com