Bansko ترابری مورد علاقه توریستهای ترکیه در سال 2017 است.

فرداد پرواز

27 آذر 1396


Bansko در سال 2017 بیشترین بازدید را در میان بازدیدکنندگان توریستی به خود اختصاص داده است.با توجه به مطالعه آژانس N 11، بانسکو Bansko در سفرهای توریستی گردشگران ترکیه در خارج از کشور در سال 2017 در رتبه اول قرار دارد.پس از Bansko ایتالیا و اسپانیا آمدند. از میان سفرهای خارج از کشور، Bansko محبوب ترین گردشگران ترکیه برای گردشگری اسکی و تعطیلات زمستانی است. در حالی که در سال 2016 بیشتر بازدید از گردشگران ترکیه به بلغارستان، فعالیت های فرهنگی و گردشگری، اسکی و فعالیت های زمستانی در Bansko در سال 2017 به میزان چشمگیری از آنها پیشی گرفته است.به گفته خبرنگاران پس از بانسکو Bansko ، اکثر گردشگران ترکیه از ایتالیا، اسپانیا، جزیره پوکت و مالدیو بازدید کردند.بر اساس این منبع، تورم گردشگران ترکیه در Bansko در سال 2018 نیز انتظار می رود.


http://www.novinite.com