BAJA CALIFORNIA و گردشگری پزشکی بین الملل در ایالات متحده

فرداد پرواز

23 دی 1396


با هدف ارتقاء گردشگری پزشکی مرزی، دولت مکزیک Baja Californiaو ایالات متحده به دلیل تأثیر این بخش در هر دو کشور، پروژه مشترک را انجام می دهند.رئیس Baja Health Cluster بهداشت Baja، ریکاردو وگما مونتیلRicardo Vega Montiel ، گفت که باجا کالیفرنیا منطقه ای است که جراحی های بزرگی انجام می شود و بالاترین میزان در سراسر جهان در جراحی پلاستیک، چشم پزشکی، خدمات دندانپزشکی و انکولوژی است.وی گفت: "ما همچنان به دنبال سیستم عامل هایی برای ساماندهی تجربه بیمار در هنگام عبور از مرز به تیهوانا Tijuana هستیم و به ایالات متحده بازگشته ایم، به خصوص در برابر تغییراتی که انتظار می رود با تجدید توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی باشد" .وی خاطرنشان کرد که گردشگری بهداشت و سلامت یکی از اهمیت اقتصادی است که هر دو در سطح منطقه ای و ملی است، زیرا در سرتاسر جهان کشورهایی که این نوع از اقتصاد را در بخش سلامت اداره می کنند، منابع مستقیم را در اختیار دارند.


https://www.tourism-review.com