Aeroflot کارت بانکی و شناسایی سند در برنامه های تلفن همراه را معرفی می کند

فرداد پرواز

18 بهمن 1396


برنامه های تلفن همراه در حال حاضر اسکن و شناسایی اسناد را می گیرند و می توانند اسناد شناسایی را شناسایی کرده و از آنها استفاده کنند تا زمینه های داده های مسافر را به صورت خودکار پر کنند. Aeroflotماژول شناخت کارت بانکی را به برنامه های iOS و اندروید اضافه کرده است. با استفاده از دوربین داخلی دستگاه برای خواندن اطلاعات در یک کارت بانکی، بلیت ها به میزان قابل توجهی سریعتر می شود و کیفیت خدمات ارائه شده افزایش می یابد.


https://www.traveldailynews.com