Aeroflot فروش بلیط برای پروازهای Burgas, Bulgaria را راه اندازی می کند

فرداد پرواز

9 بهمن 1396


Aeroflot فروش بلیط برای پروازهای بورگاس، یکی از بزرگترین شهرهای بلغارستان، واقع در غرب بانک خلیج بورگاس در دریای سیاه را آغاز کرده است. پرواز منظم در مسیر مسکو-بورگاس-مسکو در تاریخ 2 ژوئیه 2018 آغاز می شود. پروازهای روزانه به ترتیب زیر انجام می شود:پرواز SU 2156 از ساعت 15:55 در مسکو خارج می شود و در ساعت 19:20 (زمان محلی) به بورگاس می رسد. پرواز بازگشت SU 2157 از بورگاس در ساعت 20:30 و در ساعت 23:50 (ساعت محلی) به مسکو می رسد.فروش بلیط برای تمام روزهای هفته از روز دوشنبه باز است.


https://www.traveldailynews.com