ALO Bariatrics ، مکزیک را به عنوان یک نیروگاه گردشگری پزشکی در آمریکای شمالی تلقی می کند

فرداد پرواز

21 بهمن 1396


مراكز ALO Bariatrics به منظور بالا بردن سطح كيفي صنعت در سطح بالاتري قرار دارند و به راحتي به اهداف مهم گردشگري پزشكي دسترسي پيدا مي كنند، توجه خاصي به كاركنان آموزش ديده و كاهش هزينه ها دارند. بعضی از عوامل برای تایید مکزیک به عنوان نیروگاه گردشگری پزشکی آمریکای شمالی است.صنعت گردشگری پزشکی همچنان به رشد پایدار، به ویژه در مکزیک ادامه دارد. این هجوم مسافران به دنبال مراقبت های پزشکی در سطح جهانی، جراحان بسیار آموزش دیده، متخصصین متخصص و بیمارستان های تایید شده می باشد که علاقه مند به درمان خارجی هستند.


https://www.traveldailynews.com