۸ کشور جذاب برای گردشگران ایرانی

فرداد پرواز

29 شهریور 1396


در 5 ماهه نخست سال 3 میلیون و 470 هزار نفر از ایرانیان سفر خارجی داشته اند. این تعداد نسبت به سال گذشته حدود 600 هزار نفر افزایش داشته است. گردشگران ایرانی بیشتر کشورهای همسایه، را برای سفر توریستی انتخاب میکنند. ترکیه هنوز اولین مقصد گردشگری ایرانیان است.


tnews.ir