روند پیشرفت دیجیتال درصنعت مهمان نوازی و گردشگری

فرداد پرواز

13 دی 1396


در چند ماه گذشته، ما به روند تحولات دیجیتال در صنایع مختلف مانند مراقبت های بهداشتی، خرده فروشی، مالی، و رسانه ها و سرگرمی ها نگاه می کنیم. امروزه ما به یک صنعت نگاه می کنیم که در سال های اخیر به علت تحول دیجیتالی شدید، در گردشگری و مهمان نوازی تاثیر آن را به طور کامل بر روی این صنعت میبینیم.در حقیقت، وقتی که پیشرفته شدن دیجیتال به کسب و کار مهمان نوازی می آید، این تحول دیجیتالی ترکیبی از برآورده شدن نیازهای بیشتر مشتری و فن آوری است که می تواند کمک کند تا هر دو طرف از رضایت بیشتری برخوردار شوند.

تحول دیجیتالی یک رویا است که برای درونگراهایی که مایل به سفر هستند، حقیقی است. با مارک های تجاری موبایل و تلفن همراه که همچنان رشد می کنند، مشتریان می توانند عملا هر چیزی را بر روی تلفن خود انجام دهند، از طریق چک کردن خدمات اتاق به منظور باز کردن درب اتاق خود. در واقع، می توان یک سفر کامل را از زمان رزرو تا زمان خواب و خانه، بدون اینکه با یک انسان زنده صحبت کند، برنامه ریزی کند.


https://www.forbes.com