46.9 میلیون مسافر سالانه یک رکورد دیگر را در فرودگاه بین المللی Seattle-Tacoma شکست می دهند

فرداد پرواز

17 بهمن 1396


گزارش جدید نشان می دهد که فرودگاه به اقتصاد محلی 22.5 میلیارد دلار کمک می کند؛ ساخت و ساز جدید برای گسترش ترمینال مرکزی 8 فوریه آغاز می شود .

برای هفتمین سال متوالی، سفر مسافری در فرودگاه بین المللی Seattle-Tacoma یک رکورد را تعیین کرده است. تقاضای سفر هوایی در فرودگاه Sea-Tac طی پنج سال گذشته 41 درصد افزایش داشته است که از 33.2 میلیون مسافر در سال 2012 به 46.9 میلیون مسافر در سال 2017 افزایش یافته است. تجزیه و تحلیل تاثیر اقتصادی فرودگاه بر اساس شرکت Community Attributes Inc. دریافت که فرودگاه از 22.5 میلیارد دلار در کل فعالیت اقتصادی، 19.100 شغل در فرودگاه و مجموع 151.400 شغل به طور مستقیم یا از طریق اثرات چندگانه حمایت می کند.


https://www.traveldailynews.com