22 هتل لوکس جدید در سال 2018 افتتاح خواهد شد.

فرداد پرواز

2 بهمن 1396


به نظر می رسد هر روز هتل جدید در آسیا افتتاح می شود، که انتظار می رود که رونق گردشگری در دهه آینده همچنان ادامه یابد.گردشگری در سال 2016 ،9 درصد افزایش یافته است و تا سال 2030 سازمان جهانی گردشگری سازمان جهانی پیش بینی می کند که منطقه آسیا و اقیانوس آرام سالانه 535 میلیون نفر را ثبت کند.به طور طبیعی، توسعه دهندگان هتل در حال رقابت هستند.جدیدترین هتل های سال نو، همانند مناطق خود، از جمله مارک های با نام تجاری بزرگ، پروژه های نوسازی میراث فرهنگی و فعالیت های جاه طلبانه معماری، متنوع و پویا هستند.


http://edition.cnn.com