2017 بهترین سال برای گردشگری در ایرلند بوده است

فرداد پرواز

23 آذر 1396


رکورد گردشگری سال 2017 برای گردشگری ایرلندی بود.

سازمان بازاریابی می گوید 10.65 میلیون بازدید کننده به این جزیره در سال جاری وارد شده اند، که به مبلغی 5.78 میلیارد یورو به خزانه های این فرآیند کمک می کند.برندان گریفین TD، وزیر امور خارجه در زمینه گردشگری و ورزش، گفت: "2017 به نظر می رسد که یک رکورد سال دیگر برای گردشگری در خارج از کشور به ایرلند باشد، وی افزود که گردشگری در خارج از کشور کمک خواهد کرد که 225،000 شغل را در جوامع سراسر کشور حفظ کند.


https://www.independent.ie