بازدید حدود 20 میلیون گردشگر خارجی از ایران در دولت یازدهم

فرداد پرواز

26 مرداد 1369


معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از ورود 19 میلیون و 900 هزار گردشگر خارجی طی سال های 92 تا 95 خبر داد.

رحمانی موحد تعیین استانداردهای جدید برای هتل ها را یکی از کارهای خوب دولت یازدهم و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی دانست و گفت: در این عرصه بازبینی های انجام شده از سوی ارزیابان، کارشناسان و تشکل های استانی صورت گرفته که بیش از 400 ساعت کار کارشناسی انجام شده است.

در ادامه افزود: اقامتگاه ها و هتل ها با دو عنصر فیزیکی یعنی معماری اندازه ساختمان و عنصر نرم افزاری یا کیفیت خدمات و پایداری آن و عناصری که رضایتمندی مشتری را تقویت می کند، سنجیده می شود.

معاون سازمان گردشگری همچنین گفت: ما ضمن بررسی الگوهای بین المللی هتل ها و هتل آپارتمان ها، ضوابط استاندارد یکی از کشورهای پیشرفته در گردشگری را،با بیش از 100 جلسه کارشناسی در یک سال اخیر،به استانداردهای کیفی و ضوابط غیرفیزیکی هتل ها تبدیل کردیم.

وی افزود: اگر بخواهیم هتل های پنج ستاره تا یک ستاره را درجه بندی کنیم،بیش از 200 عنوان در چک لیست آنها وجود دارد و این موارد جمع بندی شده که قرار است طی یک هفته آینده برای ریاست سازمان ارسال تا ابلاغ شود.

رحمانی موحد همچنین گفت: علاوه بر استاندارد فیزیکی که از قدیم وجود داشته، اکنون معیارهای دیگری مانند کیفیت خدمات را درنظر می گیریم،که می توان به مواردی مانند حضور در بازار،‌ مهمان نوازی، آموزش نیروها، تنوع غذا، خدمات به افراد کم توان و همچنین خدمات پایدار اشاره کرد که این گونه هتل ها به رتبه های بالاتر ارتقاء پیدا می کنند.


http://www.irna.ir